Giáo trình tiếng Trung Thương mại Quyển 4 Bài 2 Vy ngày 18-5-2020

Giáo trình tiếng Trung Thương mại trung cấp bài 2 em Uyển Vy lớp học tiếng Trung online qua Skype giáo viên chủ nhiệm Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trực tiếp giảng bài trực tuyến trong Diễn đàn ChineMaster.

Đây là buổi học rất quan trọng, rất nhiều kiến thức liên quan tới thuật ngữ tiếng Trung Thương mại, các từ vựng tiếng Trung liên quan tới xuất nhập khẩu thương mại, từ vựng tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề thương mại .v.v. Các bạn chú ý xem thật kỹ video bài giảng này nha.

Có bất kỳ chỗ nào các bạn xem video mà chưa hiểu thì hãy đăng câu hỏi ngay bên dưới video này trong mục bình luận nha. Thầy Vũ sẽ liên tục hỗ trợ các bạn học viên trả lời online nhanh nhất và sớm nhất có thể.

(Visited 5 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply