Giáo trình Hán ngữ mới Quyển 3 – Bài 1 我比你更喜欢音乐 www.tiengtrunghoanglien.com.vn

Hoan nghênh các bạn đến học tại trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên .
Số 6 – C1 tập thể Đại Học Ngoại ngữ – Đai học Quốc Gia – Hà Nội (ngõ 281 đường Trần Quốc Hoàn ) Điện thoại : 0913542718 ; 0437547124
http://tiengtrunghoanglien.com.vn

(Visited 1247 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply