Warning: A non-numeric value encountered in /home/quantm/public_html/wp-content/plugins/cactus-video/class.video-fetcher.php on line 154

Giáo trình Hán ngữ BOYA Sơ cấp 1 Tự học phát âm tiếng Trung chuẩn

Giáo trình Hán ngữ boya sơ cấp 1 chuyên đề hướng dẫn tự học phát âm tiếng Trung chuẩn nhất Chủ giảng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, trong bài giảng này chúng ta sẽ học hết toàn bộ phần phát âm tiếng Trung chuẩn từ A đến Z bao gồm các chữ cái tiếng Trung trong bảng phiên âm tiếng Trung phổ thông, thanh mẫu tiếng Trung, vận mẫu tiếng Trung, thanh điệu tiếng Trung v.v..

Giáo trình boya quyển 1 chính là cuốn sách giáo trình tự học tiếng Trung cơ bản từ đầu tốt nhất cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc

(Visited 3 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply