Giáo trình Hán ngữ 4 Bài 3 Bài 4 học tiếng Trung online Skype

Giáo trình hán ngữ quyển 4 bài 3 đến bài 4 lớp VIP em Phạm Gia Lệ học viên lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype. Lớp học tiếng Trung Skype chuyên dành cho các bạn học sinh quá bận rộn với công việc hoặc ở quá xa Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

(Visited 9 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply