Giáo trình Hán ngữ 3 Bài 9 Bài 10 học tiếng Trung giao tiếp online Skype Thầy Vũ

Giáo trình hán ngữ quyển 3 lớp học tiếng Trung online qua Skype Giáo viên chủ nhiệm Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ sẽ trực tiếp giảng bài hôm nay và phát sóng trực tiếp qua kênh youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ, fanpage nhập hàng Trung Quốc và đồng thời video bài giảng này sẽ được lưu trữ trong Forum ChineMaster để các bạn học viên có thể vào xem lại bài học hôm nay bất cứ lúc nào hoặc bất cứ đâu, chỉ cần thiết bị của bạn được kết nối internet là oke.

Sách giáo trình hán ngữ 3 có tất cả 10 bài học tiếng Trung cơ bản theo chủ đề, là nền tảng thiết yếu để chúng ta học lên giáo trình hán ngữ 4. Các bạn học viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo trình hán ngữ 3 và giáo trình hán ngữ 4 nhé.

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply