Giáo trình Hán ngữ 3 Bài 8 Bài 9 học tiếng Trung online Skype ChineMaster

Giáo trình hán ngữ quyển 3 bài 8 đến bài 9 lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype Giáo viên chủ nhiệm Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ sẽ hướng dẫn chúng ta cách tự học tiếng Trung cơ bản trong sách giáo trình hán ngữ 3 phiên bản mới nhất.

Lớp học tiếng Trung Skype chỉ 1 học viên 1 lớp với Giáo viên tiếng Trung là Thầy Vũ để đảm bảo chất lượng học tiếng Trung giao tiếp online tốt nhất và cam kết đảm bảo đầu ra 100% cho từng bạn học viên.

Các bạn chuẩn bị đầy đủ sách giáo trình hán ngữ 3 mới nhé và cả vở ghi chép nữa để chúng ta ghi lại tất cả những kiến thức tiếng Trung được học ở trên lớp.

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply