Giáo trình Hán ngữ 1 Bài 1 Bài 2 học tiếng Trung cho người mới bắt đầu

Giáo trình hán ngữ quyển 1 bài 1 đến bài 2 học phát âm tiếng Trung chuẩn cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc. Video bài giảng hướng dẫn tự học tiếng Trung cơ bản cho người mới bắt đầu hoặc chưa biết gì tiếng Trung.

Hôm nay Thầy Vũ sẽ hướng dẫn các bạn cách tự học phát âm tiếng Trung cơ bản từ đầu theo hệ thống bảng chữ cái trong tiếng Trung từ A đến Z, kết hợp học thanh điệu tiếng Trung, phiên âm tiếng Trung, thanh mẫu tiếng trung, vận mẫu tiếng Trung .v.v.

Các bạn học viên chuẩn bị sách giáo trình hán ngữ 1 phiên bản mới nhé.

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply