Facebook, good or bad?

Published on Sep 14 2014

Conversation: Facebook, good or bad?

“Facebook, good or bad?” là một đoạn hội thoại thông dụng nhất thảo luận về thói quen sử dụng mạng xã hội facebook, những tiện ích và phiền toái của ứng dụng này. Các nhân vật đến từ các quốc gia khác nhau bao gồm sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài sử dụng tiếng anh. Đoạn hội thoại sử dụng những mẫu câu cơ bản trong việc hỏi và trả lời về việc dùng các mạng xã hội như Do you use Facebook: bạn có dùng Facebook không? , How much time do you spend on Facebook? – Bạn dành bao nhiều thời gian lướt Facebook. I have to deactive my account- Tôi phải khóa tài khoản của mình.

A: Do you use Facebook?
L: Oh yes, I do
A: Can I add you on Facebook.
L: Yes, my name is Nigahiga.
A: Gotcha. What about you, Trang?
T: I do not use Facebook.
A + L: I just don’t like it. I think it changes the way we communicate and makes our relationships unreal. And sometimes people waste too much time on it.
A: Uhm… it is true. Well, but I’m just so addicted. How much time do you spend on Facebook?
L: Wow I spend about 5 or 6 hours every day surfing Facebook. I know shouldn’t spend that much time on Facebook, but I need to stay updated with my friends.
A: I know, right. It sound in exam season, I have to deactivate my account otherwise I will spend all my time on Facebook.
T: Oh, I think maybe I’m old-fashioned, but I’d rather call or text messages my friends.
A + L: Yes, you are old-fashioned.

==============================================================================

Fanpage: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish
Website: http://elight.edu.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg.
Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1nE7KAZ6VjCkqb_yLdiyy1ZFwA1hDBeiwGx-X-YqlqD8/viewform
Tel: 0902-721-210 – Ms. Trang
Address: Nhà 10B, khu tập thể nhà hát chèo. (ĐH Thương Mại), Hồ Tùng Mậu,Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

(Visited 33 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply