Đừng Đi Làm Chỉ Vì Lương, Kinh Doanh Chỉ Vì Tiền

Kinh doanh là phải có mục tiêu, mà mục tiêu là phải hiệu quả và bền vững. Vậy các bạn đã tìm thấy mục tiêu kinh doanh của mình chưa?
Nguồn: Shark Nguyễn Thanh Việt
#sharktankvietnam #thuongvubacty

(Visited 5 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply