Dạng 4b [câu 11- 12- 32 -33- 34] đề 7~ 10

#luyenthitopik2
#giaidetopik
Đăng ký gói học luyện thi Topik II : nghe -đọc-viết để nhận ưu đãi giảm ngay trong hôm nay .
trọn gói 220,000w giảm còn 120,000w ngay trong hôm nay.
Liên hệ : https://www.facebook.com/chauthuytrang1987
Skye: trang5418
Sdt: 010-2051-5418

(Visited 17 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply