CEO 2017 – DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH – Trận 27.2 Kế thừa và niềm tin – CEO NGUYỄN THỊ THANH

Vấn đề của một doanh nghiệp gia đình hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công và kinh doanh hàng tiêu dùng. Doanh nghiệp đã có 20 năm phát triển và tăng trưởng thành công ở thị trường trong nước và quốc tế. Hiện nay, doanh nghiệp vẫn duy trì mô hình doanh nghiệp gia đình với 100% sở hữu gia đình và đã chuyển giao quyền điều hành (vị trí CEO) từ người bố với vai trò sáng lập sang cho người con sau 3 năm làm trợ lý CEO.

Với tư tưởng đổi mới và đột phá, CEO quyết định trao quyền tự quyết rộng hơn cho những vị trí quản lý trẻ (phần nhiều là các thành viên gia đình thuộc thế hệ sau). Thế nhưng, sau khi được mở rộng thẩm quyền, một số vị trí quản lý nói trên đã đưa ra những quyết định gây tranh cãi như tổ chức lại hoạt động của bộ phận mình quản lý, thay đổi quy trình, cách làm việc và áp dụng một số ứng dụng thông tin thay cho cách làm truyền thống. Điều này đã có những động chạm đến các thành viên gia đình lâu năm và cũng gây ra nhiều tranh cãi trong các thành viên HĐQT.
——————————————————————
Các cổ đông cho rằng: Cần phải có một cơ chế kiểm soát và can thiệp của các thành viên gia đình đã có kinh nghiệm điều hành trước đây. Bởi hầu hết các thành viên trong ban điều hành vẫn còn thiếu kinh nghiệm và chưa hiểu sâu sắc về cách thức điều hành doanh nghiệp gia đình. Tuy nhiên CEO không đồng tình việc thành lập ban kiểm soát.

CEO CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
– Chị NGUYỄN THỊ THANH – Giám đốc Công ty TNHH Mai Thanh
CỔ ĐÔNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
– Anh NGUYỄN TRUNG DŨNG – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Quốc tế Tân Cả Lợi.
– Anh NGUYỄN TIẾN THẮNG – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên doanh Sơn Quốc Tế Mỹ

(Visited 14 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply