Câu so sánh trong tiếng anh tất cả công thức và cấu trúc dễ nhớ nhất [Ngữ pháp TACB-Các loại câu #5]

Câu so sánh trong tiếng anh tất cả công thức và cấu trúc dễ nhớ nhất. ). Học và thực hành ngữ pháp tiếng Anh cơ bản cùng Elight tại đây: https://elight.edu.vn/khoa-ngu-phap-toan-dien/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=cau-so-sanh-trong-tieng-anh-tat-ca-cong-thuc-va-cau-truc-de-nho-nhat

• Học tại trung tâm: http://tienganh.elight.edu.vn/
— Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề —
Học tiếng Anh đơn giản và dễ hiều cùng Elight với với playlist tiếng Anh. Xem ngay tại đây tại đây:
1. Lộ trình học tiếng Anh người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Tiếng Anhh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu: https://goo.gl/FpFvXW

——————————————————
— Subscribe để nhận thông báo video mới —

Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị. Subscribe elight ngay tại link này nhé https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg?sub_confirmation=1

— Câu so sánh trong tiếng anh tất cả công thức và cấu trúc dễ nhớ nhất—

Hãy dành chút thời gian để theo dõi cập nhập những bài học mới nhất của Elight nhé
Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói đến Câu so sánh trong tiếng anh tất cả công thức và cấu trúc dễ nhớ nhất.

Câu so sánh trong tiếng anh là một phần kiến thức rất quan trọng trong đề thi tốt nghiệp THPT, cùng ôn lại với Elight nhé:
Câu so sánh trong tiếng Anh
I/ Phân loại tính từ
1/ Tính từ ngắn
Tính từ ngắn là tính từ chỉ có 1 âm tiết ( vd: tall, high, long, cheap … )
2/ Tính từ dài
Tính từ dài là tính từ có 2 âm tiết trở lên ( vd: interesting, expensive )
3/ Tính từ đặc biệt
-Tính từ đặc biệt là tính từ có 2 âm tiết, nhưng kết thúc bằng “y”
+Trong câu so sánh hơn và câu so sánh hơn nhất thì chúng ta sẽ bỏ “y” thành “I” và thêm đuôi “er/est” .
– Các tính từ tiếp theo có 2 âm tiết và kết thúc bằng “LE / ET / OW / ER” , chúng ta sẽ thêm đuôi “ER / EST” khi chuyển sang dạng so sánh hơn hoặc so sánh hơn nhất.
Vd: Narrow = Narrower : hẹp hơn = Narrowest : hẹp nhất
– Tính từ bất quy tắc ( phải học thuộc ):
Good (adj ) = Better ( So sánh hơn ) = Best ( So sánh nhất )
Tương tự: Bad = Worse = Worst
Little = less = Least
Many/Much = More = Most
Far = Father/Further = Fatherst/Furthest
Old = Older/Elder = Oldest/Eldest
II/ So sánh ngang bằng
– So sánh ngang bằng là khi ta so sánh mức độ của cùng 1 tính chất giữa 2 người/ 2 vật/ 2 việc/ 2 nhóm đối tượng.
(+) S + To be + as + Adj + as + (S + to be)/ O
(-) S + to be not + as/so + Adj + as + ( S + To be )/ O
III/ So sánh hơn
– So sánh hơn là so sánh mức độ hơn giữa 2 người/ 2 vật/ 2 nhóm vật/ 2 nhóm sự việc của cùng 1 tính chất.
+ Công thức đối với tính từ ngắn :
(+) S1 + TO BE + ADJ-er + THAN + ( S2 + TO BE)/ O
(-) S1 + TO BE + NOT + ADJ-er + THAN + ( S2 + TO BE ) / O
+ Công thức đối với tính từ dài :
(+) S1 + TO BE + MORE + ADJ + THAN + ( S2 + TO BE )/ O
(-) S1 + TO BE + NOT + MORE + ADJ + THAN + ( S2 + TO BE )/O
IV/ So sánh nhất
– So sánh hơn nhất là so sánh giữa 3 người/ 3 vật/ 3 nhóm người trở lên của cùng 1 tính chất.
+ Công thức đối với tính từ ngắn:
S + TO BE + THE + ADJ-est + N + in/at/of +N
S + TO BE +NOT + THE + ADJ-est + N + in/at/of +N
+ Công thức đối với tính từ dài :
S + TO BE + THE MOST + ADJ + N +in/at/of + N
S + TO BE + NOT + THE MOST + ADJ + N +in/at/of + N

– Lưu ý: Với câu so sánh hơn nhất, thì ngoài việc phải nhớ thêm “The”, thêm “more” hoặc là thêm đuôi “est” thì còn có giới từ đi sau cùng là “in/at/of + nơi nào đó/nhóm/tập thể nào đó” để chỉ rằng cái gì là nhất trong cái tập thể nào đó.

— Kết nối với Elight —

Youtube ELight – Vip members Group: https://www.facebook.com/groups/1820362404886076/

Website: http://elight.edu.vn/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=cau-so-sanh-trong-tieng-anh-tat-ca-cong-thuc-va-cau-truc-de-nho-nhat
Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/
Page cộng đồng tiếng Anh: https://www.facebook.com/HocTiengAnhMoiNgayElight/
– Link FB cá nhân cô Kiều Trang: https://www.facebook.com/kieu.trang.1042

#hoctienganh #tienganh #tienganhgiaotiep #nguphaptienganhcoban

(Visited 149 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply