Cafe khởi nghiệp | Anh Vũ Anh Tú – Đồng sáng lập Nhà hàng bóng đêm NOIR | HTV

Cafe khởi nghiệp | Anh Vũ Anh Tú – Đồng sáng lập Nhà hàng bóng đêm NOIR | HTV
——————————————–
HTV Education (HTV Edu), kênh Youtube phổ biến kiến thức chính thức của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV).
Kênh YouTube HTVEdu: www.youtube.com/htvonlineedu

(Visited 26 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply