CÁC QUY TẮC PHÁT ÂM TIẾNG HÀN (PHẦN 1)

KHI HỌC TIẾNG HÀN PHÁT ÂM CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN NHẤT MÀ AI CŨNG GẶP PHẢI.

HÔM NAY MÌNH SẼ GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC BẠN CÁC QUY TẮC PHÁT ÂM NHƯ SAU :

1. 연음화nối âm hóa

집에 – 지베
이름이 = 이르미
일이 = 이리
빨아요 = 빠라요
읽어요= 일거요
앉아요 = 안자요
옮아요 = 올마요

2. 경음화 Chuyển hóa thành âm căng
Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm 
ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㄴ,ㄹ,ㅁ,ㅇ
Âm tiết thứ 2 bắt đầu bằng các phụ âm 
ㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ  ⇒  ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ

식당 → 식땅
읽고 → 일꼬
앉다 → 안따
핥고 →  할꼬
맑게 →  말께
살집 →  살찝
문법 →  문뻡

#PHATAMTIENGHAN
#한국어발음

Link các danh sách phát của kênh. Bấm vào Link dưới này để đến mục bạn cần học nha:

✪ Dành cho người mới BẮT ĐẦU HỌC: https://bit.ly/2qgHNVJ
✪ Trung cấp 이화여자대학교: https://bit.ly/2Nfbrnv
✪ Luyện thi Topik 2: https://bit.ly/2N9VnmU
✪ Luyện nói qua ngữ pháp Topik 2 với Châu Thùy Trang: https://bit.ly/2NcBbAM
✪ Vui học tiếng hàn với Châu Thuỳ Tranghttps://bit.ly/2C8ibgv
✪ HỘI NHẬP XÃ HỘI _Châu Thuỳ Trang: https://bit.ly/2WHz4bs
✪ Luyện Nói Tiếng Hàn với Châu Thuỳ Trang : https://bit.ly/32bKsxp
✪ Luyện dịch: https://bit.ly/36qrqqp
✪ Luyện nghe 듣기 Topik 2: https://bit.ly/33oof08
✪ 어린이 베트남어: https://bit.ly/2NcspCJ
✪ 왕초보 베트남어 – 발음 : https://bit.ly/2JIM77e

(Visited 14 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply