BỘ ÓC SỐ 1 THẾ GIỚI VỀ NHÂN SỰ SẮP TỚI VIỆT NAM

BỘ ÓC SỐ 1 THẾ GIỚI VỀ NHÂN SỰ SẮP TỚI VIỆT NAM.
? Hotline: 012.9999.6886
Dave Ulrich hiện được xem là nhân vật có nhiều ảnh hưởng trên thế giới trong lĩnh vực phát triển nhân lực, lãnh đạo và định nghĩa lại nhân tài. Hơn hai thập kỷ qua, ông đã mở rộng mô hình quản trị nhân lực của mình đồng thời giúp các nhà lãnh đạo và chuyên gia trên thế giới phát triển năng lực trí tuệ, nâng cao hiệu quả của họ.
GS. Ulrich đã nghiên cứu cách thức, tổ chức xây dựng năng lực lãnh đạo, tốc độ phát triển, khả năng học hỏi, chịu trách nhiệm cũng như khả năng phát triển tài năng thông qua tận dụng nguồn nhân lực. Nhận xét về Dave Ulrich, The Economist đã viết: “Tên tuổi của Dave Ulrich gắn liền với những chuyển động quan trọng của nền quản trị doanh nghiệp vào những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21″. Ông đã chỉ ra cách nhìn nhận về vấn đề nhân sự theo quan điểm truyền thống không còn phù hợp.

GS. Ulrich đã nghiên cứu trên 50% các công ty trong danh sách Fortune 200 như Boeing, Dell, Merrill Lynch, Nissan… và tiến hành nghiên cứu hơn 40.000 đối tượng về yêu cầu cần thiết để trở thành chuyên gia nhân sự chuyên nghiệp. Ông xuất bản hơn 175 bài báo, 23 đầu sách về các chủ đề lãnh đạo và nhân lực như Lãnh đạo ở châu Á (2010), Lý do làm việc (2010), Chuyển đổi nhân lực (2009)…
Dave Ulrich hiện là Giáo sư của Đại học Michigan (Mỹ), đã nhận được giải thưởng Nobel Colloquia dành cho những tên tuổi dẫn dắt nền tư tưởng kinh tế và kinh doanh năm 2010; một trong 5 nhà cố vấn quản trị hàng đầu thế giới (Forbes, 2000); một trong 50 nhà tư tưởng quản trị hàng đầu thế giới (Thinker50, 2009)… Ông cũng được coi là “nhân vật số một thế giới về nhân sự” (HR Magazine, 2010) và là “bộ óc quản trị có ảnh hưởng nhất thế giới” (Business Week, 2001).

(Visited 15 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply