Bài phát biểu truyền cảm hứng của Joaquin Phoenix tại lễ trao giải Oscar 2020

Bài phát biểu truyền cảm hứng của Joaquin Phoenix (a.k.a Arthur Fleck-Joker 2019) tại lễ trao giải Oscar 2020
Bác cũng dùng siêu nhiều từ vựng “đỉnh”. Ad đã sub đủ Eng và Vie cho các bạn cùng học nhé!
Link YouTube:

(Visited 10 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply