#6 Chữa đề luyện thi N3 – phần từ vựng

Luyện thi N3 Nihongonomori
Chữa đề luyện thi N3 – phần từ vựng
1. そろえる – sắp xếp một cách có trật tự, làm cho đồng đều
2. 組み立てる – lắp ráp, tổ chức
3. 述べる – bày tỏ
4. 新鮮 – tươi mới
5. 真面目 – chăm chỉ, cần mẫn, nghiêm túc.

(Visited 34 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply