(TIẾNG HÀN SƠ CẤP) 4. Muốn làm gì đó 동생한테 시계를 사고 싶었어요.

Korean language shareware free download, Windows version https://goo.gl/YR4A3C , Mac version, https://goo.gl/qiBva5 (Shareware) 외국인 대상 한국어 교육 소프트웨어 (쉐어웨어) Phần mềm giáo dục tiếng Hàn miễn phí ซอฟแวร์การศึกษาภาษาเกาหลีฟรี 無料韓国語教育ソフトウェア 免费韩国语教育软件

(Visited 36 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply