#4 Chữa đề luyện thi N3 – phần từ vựng

Luyện thi N3 Nihongonomori
Chữa đề luyện thi N3 – phần từ vựng
1.平気 – bình thường
2. 似合う – hợp
3. 出会う – tình cờ, ngẫu nhiên
4. 断る – từ chối
5. 助ける – cứu giúp

(Visited 19 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply