Warning: A non-numeric value encountered in /home/quantm/public_html/wp-content/plugins/cactus-video/class.video-fetcher.php on line 158

#3 Ngữ pháp N2 – Phân biệt もの và こと

Ngữ pháp N2 thầy Dũng Mori + cô Thanh Mori
Phân biệt もの và こと
1. Về もの
1.1. Thể thường + もの – もん
Ý nghĩa: là bởi vì
1.2. Aな、Aい、Vる + ものか
Ý nghĩa: Mà có chuyện…á, Không có chuyện sẽ…, Tuyệt đối không
1.3. ものだ
1.3.1. Aな、Aい、Vないものだ
Ý nghĩa: Là thứ, bản chất là…
1.3.2. Vる、Vないものだ/Vるものではない
Ý nghĩa: Nên/ không nên
1.3.3. Vたものだ
Ý nghĩa: hồi..trong quá khứ thường hay
1.3.4. Thể thường + ものだ
Ý nghĩa: Chỉ sự cảm thán
2. Về こと
2.1. Vる, Vないこと
Ý nghĩa: Phải/ không được
2.2. Thể thường + こと
Ý nghĩa: …Làm sao, …quá biết bao
2.3. Từ nghi vấn + Aな、Aい, V thể thường + ことか
Ý nghĩa: Không biết tới cỡ nào, không biết bao nhiêu.
2.4. ことだ
2.4.1. Vる、Vないことだ
Ý nghĩa: Nên/Không nên
2.4.2. Aなことだ/Aいことだ
Ý nghĩa: Thật sự là – bất ngờ, cảm động, mỉa mai, cảm thán…

(Visited 457 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply