(TIẾNG HÀN SƠ CẤP) 15. Vì nhiều việc nên không đi được 내일 할 일이 많아서 못 가요.

Korean language shareware free download, Windows version https://goo.gl/YR4A3C , Mac version, https://goo.gl/qiBva5 (Shareware) 외국인 대상 한국어 교육 소프트웨어 (쉐어웨어) Phần mềm giáo dục tiếng Hàn miễn phí ซอฟแวร์การศึกษาภาษาเกาหลีฟรี 無料韓国語教育ソフトウェア 免费韩国语教育软件

(Visited 42 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply