#13 Từ vựng N3 – N2 うち và むこう dùng như đại từ nhân xưng

Từ vựng N3 – N2 thầy Dũng Mori + cô Thanh Mori
うち và むこう dùng như đại từ nhân xưng
1. うち – tôi, chúng tôi chúng ta
うちの会社、うちの学校
2. むこう – ở đằng kia, phía bên kia, bạn
日本の冬は寒いですが、むこうはどうですか?

(Visited 29 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply