1001 câu chuyện tiếng Trung mỗi ngày || 北风和太阳 Gió Bắc và Mặt trời

Ấn vào đây để xem toàn bộ các video trong danh sách phát: https://www.youtube.com/watch?v=5V2k50P8GuU&list=PLe_vM_t14xAQEN5ALQkmOzfZ1INZfVQus

Thông tin liên hệ:
Facebook: Tiếng Trung 518 hoặc fb Chen Laoshi
Ấn vào đây để xem toàn bộ các video trong danh sách phát: https://www.youtube.com/watch?v=5V2k50P8GuU&list=PLe_vM_t14xAQEN5ALQkmOzfZ1INZfVQus

Thông tin liên hệ:
Facebook: Tiếng Trung 518 hoặc fb Chen Laoshi
website học online: tiengtrung518.com
Hotline: 0969.81.0971

1001 câu chuyện tiếng Trung thú vị mỗi ngày ||
website học online: tiengtrung518.com

(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply