#1 N2 thanhdung: Tất cả các mẫu liên quan tới かぎり

Ngữ pháp N2 thầy Dũng Mori + cô Thanh Mori
Tất cả các mẫu liên quan tới かぎり
1. Nに限り, ~。
 Nに限ります。
Ý nghĩa: Chỉ trong, chỉ đối với, chỉ riêng N
2. Nに限って,~。
Ý nghĩa: – Càng những đối tượng N, thì thương có xu hướng…
– Đúng vào lúc N, thì không may lại…
-Ai chứ N thì không có chuyện…
3. Nに限らず、~。、
Ý nghĩa: Không chỉ N, mà còn…
4. Vる/Vない/Vている+限り、~。
Ý nghĩa: Khi mà còn …thi vẫn…
5. Vる/Vない/N+に限る。
Ý nghĩa: …là tốt nhất

(Visited 23 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply