#1 Chữa đề luyện thi N3 – phần từ vựng

Luyện thi N3 Nihongonomori
Chữa đề luyện thi N3 – phần từ vựng
1. 夢中 – Say mê
2. 修理 – Sửa chữa
3. 節約 – Tiết kiệm
4 .感動 – Cảm động
5.ストレス – Căng thẳng

(Visited 26 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply